NOVA GENERACIJA HARMONIK hamomo

Nova generacija harmonik nastaja v hiši harmonike ZUPAN  od leta 2000.

Novost v proizvodnji harmonik so novi materiali, tehnologije izdelave in okrasni elementi. Vključenih je dvanajst tehnično – tehnoloških izboljšav in avtorskih rešitev, ki so nekatere zaščitene patentno, modelno in z blagovno storitveno znamko v Evropi, ZDA  in dvanajstih drugih državah. Te inovacije pomenijo izboljšavo kvalitete tonov, obseg tonov ,večjo igralno možnost meha ter manjšo težo, predvsem pa dvobarvna kombinacija lesa, ki je bila največkrat po kopirana po celem svetu.

Nove izdelke je Valentin Zupan zaščitil z blagovno – storitvenimi znamkami JUBILEUM in VANESSA.

Za novo generacijo harmonik je inovator Valentin Zupan na svetovnem inovacijskem sejmu IENA v Nurnbergu leta 2006 prejel ZLATO MEDALJO.