MUZEJ hamomo

Muzej

Delo,ljubezen in poslanstvo Valentina Zupana se zbirajo v muzeju Hiše harmonik Zupan.Obisk muzeja bo,ko bo popolnoma dokončan, prava paša za oči. Valentin Zupan bo v njem na ogled postavil stare harmonike, ki jih zbira že od nekdaj. Najstarejša nosi letnico 1892 in je ena prvih slovenskih harmonik s svojevrstno obliko, imenovano katekizem. Izdelal jo je urar in lastnik tovarne harmonik, Anton Murovič iz Kranjske gore. V muzeju bo mogoče spoznati tudi osebno in razvojno pot Valentina Zupana, njegove izume in izboljšave, neštete kasete in plošče, s katerih zveni glasba iz njegovih harmonik, dosežke in priznanja, ki jih je prejel za svoje ustvarjanje.